[فارسی][farsi]

سید کیک یک باشگاه برای ورزشهای رزمی و توانمندسازی شخصی است. باشگاه ما برای زنان ، افراد ترانس ، افراد غیر باینری و بیناجنسی است. اگر باشگاه ما توجه شما رو جلب کرده صمیمانه به شما خوش آمد میگوییم. درهای باشگاه ما برای مردان بسته اند. از مردان می خواهیم که به دنبال باشگاه دیگری باشند. برای شرکت در تمرینات نیازی به این نیست که ورزشکار و یا از لحاظ جسمی قوی باشی. هر کس تحت شرایط بدنی و روحی خودش تمرین می کند و هیچ اجباری برای انجام دادن تمرینات وجود ندارد. مهمترین چیز جنبه تفریحانه ی ورزش است.

زمان تمرینات :

دوشنبه ساعت 9:00 تا 10:30 صبح بوکس تایلندی – مناسب برای همه با شناخت قبلی
دوشنبه ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از ظهر بوکس تایلندی – برای 6-9 ساله ها
دوشنبه ساعت 5:00 تا 6:30 بعد از ظهر بوکس تایلندی ، تمرکز بر روی کلینچ – سطح متوسط
دوشنبه ساعت 6.30 تا 8:00 بعد از ظهر بوکس تایلندی – سطح مقدماتی
دوشنبه ساعت 8:00 تا 9:30 تمرین استقامت – مناسب برای همه

سه شنبه ساعت 9:00 تا 10:00 صبح ورزش تقویت کمر – مناسب برای همه
سه شنبه ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از ظهر بوکس تایلندی – برای 6-9 ساله ها
سه شنبه ساعت 4:45 تا 6:00 بعد از ظهر بوکس تایلندی – برای 12-17 ساله ها
سه شنبه ساعت 6:15 تا 8:00 عصر بوکس تایلندی – سطح پیشرفته
سه شنبه ساعت 6:15 تا 8:00 بعد از ظهر بوکس تایلندی – سطح مقدماتی

چهارشنبه 9:00 تا 10:30 صبح یوگا – مناسب برای همه
چهارشنبه 3:30 تا 4:45 بعد از ظهر بوکس تایلندی – 9-12 ساله ها
چهارشنبه 4:45 تا 6:00 بعد از ظهر بوکس تایلندی – 12-17 ساله ها
چهارشنبه 6:15 تا 8:00 عصر بوکس تایلندی – سطح مقدماتی
چهارشنبه 8:00 تا 9:30 شب تمرین استقامت – مناسب برای همه

پنجشنبه ساعت 9:00 تا 10:30 صبح یوگا – مناسب برای همه
پنجشنبه ساعت 3:30 تا 4:45 بعد از ظهر بوکس تایلندی – 9-12 ساله ها پیشرفته
پنجشنبه ساعت 4:45 تا 6:15 بعد از ظهر بوکس تایلندی – سطح مقدماتی
پنجشنبه ساعت 6:15 تا 7:45 عصر بوکس تایلندی – سطح متوسط

جمعه ساعت 9:00 تا 10:00 بعد از ظهر ورزش تقویت کمر- مناسب برای همه
جمعه ساعت 10:15 تا 11:45 صبح بوکس تایلندی – مناسب برای همه با شناخت قبلی
جمعه ساعت 4:30 تا 6:00 عصر تمرین قدرت با وزنه و کیسه بوکس – مناسب برای همه با شناخت قبلی

اگر می خواهید با باشگاه ما آشنا شوید می توانید در یک تمرین آزمایشی و رایگان شرکت کنید. لطفاً از طریق ایمیل یا تلفن قبل از شرکت در اولین تمرین آزمایشی ثبت نام کنید. لطفاً برای تمرین همراه خود لباس ورزشی٬ حوله و بطری آب داشته باشید. به کفش ورزشی نیاز ندارید. ما پابرهنه تمرین می کنیم.
مکان ورزشگاه: Karl-Heine-Straße 87 in Plagwitz در ساختمان Westwerk
مربیان ما آلمانی و انگلیسی صحبت می کنند. در زمان تمرین آلمانی صحبت می شود. شرکت کنندگان پناهنده در ماه فقط 5 یورو برای عضویت پرداخت می کنند.